Při výrobě stlačeného vzduchu vzniká jako vedlejší a nežádoucí jev tvorba kondenzátu.

Kondenzát způsobuje prorezivění tlakových nádob a snižuje životnost pneumatického nářadí.

Proto je zásadní kondenzát providelně vypouštět.
Pro tento účel se montují na tlakové nádoby odvaděče kondenzátu.

Odvaděče kondenzátu jsou dle principu:

  • Plovákové odvaděče
  • Časové odvaděče

 

u75060014