Klínové řemeny dodáváme na všechny námi prodávané kompresory.
Nejpoužívanější rozměry udržujeme skladem, tak aby při poruše nebo nutnosti výměny řemenu
nedocházelo k časovým prodlevám v pracovní činnosti kompresoru.

10158